Споразумение между КНОБ и Агеция по вписванията

Във връзка с подписаното на 12.02.2015 г. споразумение между Камарата на независимите оценители  в България и Агенция по вписванията относно изготвяне на специален отделен регистър от сертифицирани оценители, на които да се възлага от Агенцията по вписванията извършването на оценки за нуждите на Агенция по вписванията, всички оценители, които желаят да бъдат вписани в посочения специален отделен регистър следва в кратък срок (по възможност до една седмица) да предоставят в КНОБ лично или с куриер:
1.  Декларация по образец
2.  Персонални данни за нуждите на вписването:
- име – собствено, бащино и фамилно;
- пощенски код;
- населено място;
- адрес за кореспонденция;
- електронен адрес;
- мобилен номер;
- служебен номер и факс;
- оценителска правоспособност;
- наличие на електронен подпис от оценителя;
- Декларация – оригинал.

Декларация, можете да изтеглите ТУК
Споразумение между КНОБ и Агенция по вписванията, можете да изтеглите ТУК

This entry was posted in Актуално, Информация. Bookmark the permalink.