Monthly Archives: April 2017

БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

27-ТА БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе на 24-26.05.2017 г. в гр. Осло, Норвегия. Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ в изпълнение на Програмата за дейността си през 2017 година, има удоволствието да ви покани да вземете участие в … Continue reading

Posted in Актуално, Конференции, Международни, Обяви | Comments Off

Списък за Общото Събрание на 08.04.2017г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, ИМАЩИ ПРАВО НА ГЛАС В ОС НА 08.04.2017 г.

Posted in Актуално | Comments Off

Обява за подбор на кандидати

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Експерт – одобрител на оценки (Оценител, недвижимо имущество) в Отдел “Одобрение на оценки на имоти” към Дирекция „Анализ и одобрение”, Управление „ЦБО и организация на процесите” в Централно управление, гр. София. … Continue reading

Posted in Актуално, Информация, Обяви | Comments Off

Доклад от участие в 26 Балтийска Оценителска Конференция, септември 2016 г.

Уважаеми колеги, В изпълнение на Решенията на ОС на РК София-град и София-област, състояло се на 26.03.2016 г., ви представяме: Доклада /презентацията- част 1 ,  част 2 ,  част 3   и  Отчета на Георги Георгиев и Светослав Атанасов, във … Continue reading

Posted in Актуално | Comments Off