Monthly Archives: January 2015

Съобщение за членски внос

Съгласно решение на УС на КНОБ от 17.01.2015 г., срокът за внасяне на членския внос за 2015 г. е 31.03.2015 г. Размерът  на членския внос е 120 лв.

Posted in Актуално, Информация | Comments Off