Monthly Archives: December 2017

Обръщение Татяна Илева

Уважаеми колеги, Информирам Ви за причините, поради които се правят опити да бъдете привлечени за участие в незаконно свиканото Мандатно общо събрание на 16.12.2017 г., за предсрочно прекратяване мандата на законно избраните Съвет и Контрольор на РК София-град и София-област. … Continue reading

Posted in Актуално | Comments Off