Monthly Archives: January 2017

Членски внос за 2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уважаеми колеги, Съветът на РК София-град и София-област ви уведомява, че съгласно чл. 10. (1) от Правилника за финансова дейност на КНОБ срокът за плащане на годишния членски внос за 2017 … Continue reading

Posted in Актуално, Обяви | Comments Off