Стани член на РК София

Регионална колегия София-град и София-област продължава да приема нови членове. Желаещите да станат членове на Регионалната колегия, трябва да са независими оценители, членове на КНОБ. Необходимо е да попълнят регистрационна карта по образец и да я подадат лично в офиса на Регионална колегия София-град и област или да я изпратят препоръчано на адрес:
София-1000, пл.Славейков № 6, ет.ІІ, офис № 13
Регистрационната карта можете да изтеглите от ТУК