Monthly Archives: October 2015

Квалификационен семинар на 31.10.2015

Квалификационен семинар на тема: “ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА, ОЦЕНИТЕЛСКИ  ЕКСПЕРТИЗИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА” се организира от:

Posted in Актуално, Обяви, Семинари | Comments Off

Отменяне на изпит по “ПИГТ”

С решение на УС на КНОБ се отменя обявения изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Поземлени имоти в горски територии”,

Posted in Актуално, Обяви | Comments Off