Monthly Archives: September 2014

Свободна позиция в Банка ДСК

Уведомяваме ви, че Банка ДСК ЕАД обявява свободна позиция

Posted in Информация | Comments Off

Делегатско Общо Събрание на КНОБ

Събранието на КНОБ ще се проведе на 18 и 19 октомври 2014 г.,

Posted in Актуално, Събрания | Comments Off