Квалификационен семинар – дискусия машини и съоръжения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ към КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР – ДИСКУСИЯ НА ТЕМА:
„СПЕЦИФИЧНИ ОЦЕНКИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“
ЛЕКТОР: инж. маг.ик. Соня Йочева

  • Консултант и Сертифициран оценител на: машини и съоръжения; търговски предприятия и вземания; финансови активи и финансови институции.
  • Преподавател в курсовете за оценители на цели предприятия и машини и съоръжения
  • Дългогодишен оценител по посочените правоспособности, член на КНОБ и РК София-град и София-област

Подробна програма може да изтеглите от ТУК.
Дата: 07.03.2015 год. (събота)
Място: гр. София, Зала № 2 в сградата на Федерацията на НТС в гр. София, на ул. „Г.С.Раковски” № 108, ет 2.
На всички участници в семинара ще се издаде Удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
192 лв. с ДДС – за нечленуващи в КНОБ
144 лв. с ДДС – за членовете на КНОБ – отстъпка от 25%
96 лв. с ДДС – за членовете на всички РК – отстъпка от 50%
Цената включва: работни материали, кафе-паузи и лек обяд.
БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СЕМИНАРА: до 40 участника.

Регистрационната карта може да се изтегли от ТУК.
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net
Краен срок за подаване на Регистрационни карти и плащане: 27.02.2015 г. (петък)

Плащане (по банков път):
Юробанк България AД,
IBAN: BG72BPBI79421079501605,
BIG: BPBIBGSF
КНОБ – Регионална колегия София-град и София-област
Основание за плащане: Такса семинар на 07.03.2015 г.
на…………………………………………………………………………………………..
Име, Презиме, фамилия
ВНИМАНИЕ:
Желаещите да посетят семинара могат да се информират на телефоните на офиса -02/ 986 47 16, 0884 440 990 или на e-mail: src.ciab@geobiz.net – Райна Бойдева

This entry was posted in Архив, Дискусии, Семинари. Bookmark the permalink.