Обръщение Татяна Илева

Уважаеми колеги,

Информирам Ви за причините, поради които се правят опити да бъдете привлечени за участие в незаконно свиканото Мандатно общо събрание на 16.12.2017 г.,
за предсрочно прекратяване мандата на законно избраните Съвет и Контрольор на РК София-град и София-област.

Прилагам обръщенията си до Вас.

Обръщение 1        Обръщение 2

С уважение,

Татяна Илева

Posted in Актуално | Comments Off

Обява за подбор на кандидати

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Експерт – одобрител на оценки (Оценител, недвижимо имущество) в Отдел “Одобрение на оценки на имоти” към Дирекция „Анализ и одобрение”, Управление „ЦБО и организация на процесите” в Централно управление, гр. София.

Повече информация ТУК

Posted in Актуално, Други, Обяви | Comments Off

Обява за набиране на оценители

Фирма „БРАЙТ КОНСУЛТ“ ООД  гр. София, набира оценители. Подробности може да прочетете  ТУК

Posted in Актуално, Обяви | Comments Off

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (СРК) – РК София-град и София-област към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ),  на основание прието  решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017 г., на чл. 30, ал. 5 от Устава и на чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ и решение на СРК от 13.07.2017 г. свиква Общо събрание на РК София-град и София-област на 14 август 2017 г. (понеделник) от 17.00 ч. в конферентна зала № 3, II-ри етаж на ФНТС ” на адрес: София, ул. Г.С.Раковски” № 108,  при следния дневен ред: Прочети повече

Posted in Актуално, Събрания | Comments Off

ОТЧЕТ на НЕЗАВИСИМИЯ ОЦЕНИТЕЛ за 2016 г.- СРОК ДО 30.06.2017 г.

ВАЖНО!  ВАЖНО!  ВАЖНО!

Уважаеми  колеги,

НАПОМНЯМЕ, ЗА ТЕЗИ КОИТО НЕ СА ПРЕДАЛИ  ОТЧЕТИТЕ СИ ЗА 2016 ГОДИНА

От днес 19.06.2016 г. до крайния срок за предаване на отчетите на независимите оценител за 2015 г. остават десет работни дни.

На основание чл. 10, ал. 2 от ЗНО Отчета за 2016 г. се предава до 30.06.2016 г.,включително в оригинал в Централния офис на КНОБ, на адрес:София 1000, ул. “Г.С.Раковски”122 вх. Б, ет 1,

Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗНО независимият оценител се заличава от Регистъра на независимите оценители при неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 2 от ЗНО.

За ваше улеснение изпращаме   бланка – образец на отчета ТУК.

Posted in Актуално | Comments Off

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:
“АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ В ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА”

Прочети повече

Posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари | Comments Off

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ,

ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ

ОРГАНИЗИРА

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
Записване за участие до 27 юни 17 г. вкл.
Прочети повече

Posted in Актуално, Конференции | Comments Off

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО и чл. 19, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква редовно Общо Събрание на КНОБ, което да се проведе на 03-04 юни 2017 г. Място на провеждане: град София, Студентски град, ул. „Баку” № 3, сграда Vitosha Residence /до Витоша Парк Хотел/ в зала „Витоша” , при следният дневен ред: Прочети повече

Posted in Актуално, Събрания | Comments Off

БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

27-ТА БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе на 24-26.05.2017 г. в гр. Осло, Норвегия.

Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ в изпълнение на Програмата за дейността си през 2017 година, има удоволствието да ви покани да вземете участие в подбора на тема и презентатор/презентатори – член/членове на РК София-град и София-област, които да представят Регионалната колегията на 27-та Балтийска оценителска конференция.
Във връзка с това ви информираме, че онези членове на РК София-град и София-област, които проявяват интерес към мероприятието могат да представят тема, кратко резюме по нея и CV (ако участниците са повече от един, се представят CV отделно за всеки един от участниците) в срок до 08.05.2016 г. на имейлите на Регионалната колегия: src.ciab@geobiz.net  или  ciab.sofia@gmail.com Прочети повече

Posted in Актуално, Конференции, Международни, Обяви | Comments Off

Списък за Общото Събрание на 08.04.2017г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, ИМАЩИ ПРАВО НА ГЛАС В ОС НА 08.04.2017 г.

Posted in Актуално | Comments Off