Обява за подбор на кандидати

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Експерт – одобрител на оценки (Оценител, недвижимо имущество) в Отдел “Одобрение на оценки на имоти” към Дирекция „Анализ и одобрение”, Управление „ЦБО и организация на процесите” в Централно управление, гр. София.

Повече информация ТУК

 

Posted in Актуално, Информация, Обяви | Comments Off

Доклад от участие в 26 Балтийска Оценителска Конференция, септември 2016 г.

Уважаеми колеги,
В изпълнение на Решенията на ОС на РК София-град и София-област, състояло се на 26.03.2016 г., ви представяме: Доклада /презентацията- част 1част 2част 3   и  Отчета на Георги Георгиев и Светослав Атанасов, във връзка с участието им в 26та Балтийска Оценителска Конференция, 23-26 септември 2016 г. в Гданск – Полша.

Съвет на РК София-град и София-област

Posted in Актуално | Comments Off

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

Съветът на Регионална колегия /РK/ София-град и София-област към КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ и с решение на СРК на РK София-град и София-област от 06.03.2017 г., свиква редовно Общо събрание /ОС/в гр. София на 08.04.2017 г. (събота), в 09.00 часа във Федерация на научно техническите съюзи. Адрес: София ул. Г.С.Раковски № 108, ет.2, зала №3.
Регистрацията започва в 8.30 ч. на 08 април 2017 г.  във фоайето пред  залата.
Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред: Прочети повече

Posted in Актуално, Обяви, Събрания | Comments Off

Промяна на срока за плащане на членски внос за 2017 г.

ВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
По решение на УС на КНОБ се удължава срокът за плащане на
ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2017 г. до 28.02.2017 г. включително!
БЛАГОДАРИМ НА ТЕЗИ ЧЛЕНОВЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, КОИТО ВЕЧЕ СА ПЛАТИЛИ СВОЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2017 г.
РАЗМЕРЪТ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС Е 120 ЛЕВА.
Всички членове на РК София-град и София-област към КНОБ на основание чл.18, ал.1.,т.5, от Устава на КНОБ заплащат членския си внос по цитираната по-долу банкова сметка на Регионална колегия:
Банка: „Юробанк България” АД
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
В платежното нареждане  се вписват задължително:
1. Основание за превод: „Членски внос за 2017 г.” на………(трите имена , ЕГН)
2. Наредител:
2.1. Трите имена на вносителя  (ако се внася от физическо лице)
2.2. Име и  Булстат на фирмата- вносител  (ако се внася от юридическо  лице).

Posted in Актуално | Comments Off

Членски внос за 2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми колеги,
Съветът на РК София-град и София-област ви уведомява, че съгласно чл. 10. (1) от Правилника за финансова дейност на КНОБ срокът за плащане на годишния членски внос за 2017 г. е до 30.01.2017 г.
Всички членове на РК София-град и София-област на основание чл.18, ал.1.,т.5, от Устава на КНОБ заплащат членския си внос по цитираната по-долу банкова сметка на Регионална колегия:

Банка: „Юробанк България” АД
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Прочети повече

Posted in Актуално, Обяви | Comments Off

Квалификационен семинар на 16.12.2016

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ
ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:
“Индентификация на нематериалните активи в търговските предприятия   за целите на оценителската практика”

Прочети повече

Posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари | Comments Off

Покана за Коледно тържество на 14.12.2016

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,
Съветът на Регионална колегия  София-град и София-област към КНОБ ви кани на 14.12.2016 г. /сряда/ от 18.30 ч., да отпразнуваме заедно настъпването на Коледните и Новогодишни празници в ресторант “ВЕЗНА” на адрес:София, ул. “Лавеле”№11   /в сградата на Върховния административен съд/. Прочети повече

Posted in Актуално, Други, Обяви | Comments Off

Квалификационен семинар на 26.11.2016.

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:
“ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОЦЕНКА НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА EXCEL. ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА ПРИ ОЦЕНКА НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ” Прочети повече

Posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари | Comments Off

Покана за участие във Втора Национална Конференция

Уважаеми колеги,
Камара на независимите оценители в България чрез Регионална колегия Русе има честта да Ви покани за участие във Втората Национална Конференция на независимите оценители в България на тема: “Актуални въпроси на оценителската практика”.

Конференцията ще се състои на 10 декември 2016 год. в хотел „Рига” гр. Русе.

Място на провеждане:  хотел „Рига” – гр. Русе.
Такса за участие във Втората Национална Конференция:
Крайна цена: 80 /осемдесет/ лв. за участие на член на КНОБ.
Крайна цена: 180 /сто и осемдесет/ лв. с ДДС за участие на нечленове на КНОБ.
Краен срок за заплащане и регистрация: 05.12.2016 г. вкл.

Повече информация може да намерите на сайта на КНОБ: www.ciab-bg.com

СЪВЕТ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

Posted in Актуално | Comments Off

Квалификационен семинар на 19.11.2016

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ
ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:
РАБОТИЛНИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-ДОБРА И НАЙ-ПЪЛНОЦЕННА УПОТРЕБА. Прочети повече

Posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари | Comments Off