Category Archives: Обяви

Обява за подбор на кандидати

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Експерт – одобрител на оценки (Оценител, недвижимо имущество) в Отдел “Одобрение на оценки на имоти” към Дирекция „Анализ и одобрение”, Управление „ЦБО и организация на процесите” в Централно управление, гр. София. … Continue reading

Posted in Актуално, Други, Обяви | Comments Off

Обява за набиране на оценители

Фирма „БРАЙТ КОНСУЛТ“ ООД  гр. София, набира оценители. Подробности може да прочетете  ТУК

Posted in Актуално, Обяви | Comments Off

БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

27-ТА БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе на 24-26.05.2017 г. в гр. Осло, Норвегия. Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ в изпълнение на Програмата за дейността си през 2017 година, има удоволствието да ви покани да вземете участие в … Continue reading

Posted in Актуално, Конференции, Международни, Обяви | Comments Off

Обява за подбор на кандидати

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Експерт – одобрител на оценки (Оценител, недвижимо имущество) в Отдел “Одобрение на оценки на имоти” към Дирекция „Анализ и одобрение”, Управление „ЦБО и организация на процесите” в Централно управление, гр. София. … Continue reading

Posted in Актуално, Информация, Обяви | Comments Off

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

Съветът на Регионална колегия /РK/ София-град и София-област към КНОБ на основание чл.30(5) от Устава  на КНОБ  и чл.13(3) от Правилника за учредяването, устройството и дейността на РК на КНОБ и с решение на СРК на РK София-град и София-област … Continue reading

Posted in Актуално, Обяви, Събрания | Comments Off

Членски внос за 2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уважаеми колеги, Съветът на РК София-град и София-област ви уведомява, че съгласно чл. 10. (1) от Правилника за финансова дейност на КНОБ срокът за плащане на годишния членски внос за 2017 … Continue reading

Posted in Актуално, Обяви | Comments Off

Покана за Коледно тържество на 14.12.2016

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ, Съветът на Регионална колегия  София-град и София-област към КНОБ ви кани на 14.12.2016 г. /сряда/ от 18.30 ч., да отпразнуваме заедно настъпването на Коледните и Новогодишни празници в ресторант “ВЕЗНА” на адрес:София, ул. “Лавеле”№11   /в сградата … Continue reading

Posted in Актуално, Други, Обяви | Comments Off

Представяне на монографии

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, На 22.04.2016 г. имаме удоволствието да ви поканим на представянето на две монографии: „Финансов анализ” Автор: доц. д-р Виолета Касърова и „Финансови аспекти и роля на секюритизацията при инвестиции в имоти” Автор: … Continue reading

Posted in Актуално, Информация, Обяви | Comments Off

Предстоящи промени в ЗНО

Уважаеми колеги, Съгласно взетите решения на ОС на РК София-град и София-област  на 26.03.2016 г. публикуваме: Извадка от протокола с направените предложения и взетите решения на ОС, които можете да прочетете ТУК; ЗНО, във връзка с предстоящите промени в Закона, за … Continue reading

Posted in Актуално, Информация, Обяви | Comments Off

БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

26-ТА БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе на 22-24.09.2016 г.   в гр. Гданск, Полша. Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ, има удоволствието да ви покани да вземете участие в подбора на тема и презентатор – член на РК София-град … Continue reading

Posted in Актуално, Конференции, Международни, Обяви | Comments Off