ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (СРК) – РК София-град и София-област към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ),  на основание прието  решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017 г., на чл. 30, ал. 5 от Устава и на чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ и решение на СРК от 13.07.2017 г. свиква Общо събрание на РК София-град и София-област на 14 август 2017 г. (понеделник) от 17.00 ч. в конферентна зала № 3, II-ри етаж на ФНТС ” на адрес: София, ул. Г.С.Раковски” № 108,  при следния дневен ред:
1. Докладване на резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК София-град и София-област към КНОБ от председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.
2. Избор на комисия по преброяване в зала.
3. Приемане на дневния ред.
4. Избор на комисия по предложенията.
5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ в гр. Плевен на 16-17 септември 2017 г.
Регистрацията започва в 16:00 ч. на 14.08. 2017 г. във фоайето пред конферента зала № 3.
При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава, събранието ще се отложи с един час ще започне от 18:00 часа същия ден, на същото място, при същия дневен ред.

Пълномощно, Декларация и Рег. карта изтеглете от ТУК

Съвет на РК София-град и София-област

 

This entry was posted in Актуално, Събрания. Bookmark the permalink.