ОТЧЕТ на НЕЗАВИСИМИЯ ОЦЕНИТЕЛ за 2016 г.- СРОК ДО 30.06.2017 г.

ВАЖНО!  ВАЖНО!  ВАЖНО!

Уважаеми  колеги,

НАПОМНЯМЕ, ЗА ТЕЗИ КОИТО НЕ СА ПРЕДАЛИ  ОТЧЕТИТЕ СИ ЗА 2016 ГОДИНА

От днес 19.06.2016 г. до крайния срок за предаване на отчетите на независимите оценител за 2015 г. остават десет работни дни.

На основание чл. 10, ал. 2 от ЗНО Отчета за 2016 г. се предава до 30.06.2016 г.,включително в оригинал в Централния офис на КНОБ, на адрес:София 1000, ул. “Г.С.Раковски”122 вх. Б, ет 1,

Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗНО независимият оценител се заличава от Регистъра на независимите оценители при неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 2 от ЗНО.

За ваше улеснение изпращаме   бланка – образец на отчета ТУК.

This entry was posted in Актуално. Bookmark the permalink.