КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:
“АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ В ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА”

Лектори:
Инж. ВЕСЕЛ ПЕНДИЧЕВ е дипломиран патентен специалист, национален и европейски патентен представител, вещо лице в Съдебната система, НАП и АВ. Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения” и на „Активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти паметници на културата”. Хоноруван преподавател в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” към УНСС – София.  Член на РК София-град и София-област към КНОБ.
Инж. МАРИЯ ЯНАКИЕВА-ЗЛАТАРЕВА е дипломиран патентен специалист, представител по индустриална собственост в България, професионален представител пред Европейското патентно ведомство и професионален представител пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и промишлен дизайн).  Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения”. Лектор по „Защита и оценяване на интелектуалната собственост” в Технически университет – София. Член на РК София-град и София-област към КНОБ.

Програмата и кратка анотация на семинара изтеглете от ТУК.
Дата за провеждане: 24.06.2017 г.
Място на провеждане:  Федерация НТС, София, ул. „Георги С. Раковски“ 108, ет.2
Цена за участие:
- за участници, членове на КНОБ, крайна цена     80,00 лева,
- за други участници, крайна цена с ДДС             160,00 лева.

Цената включва материали от квалификационния семинар, обяд и две кафе-паузи.
На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение  задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.
Брой на участниците в Квалификационния семинар: максимум 30 участника.
Регистрация за участие:   Регистрационна  карта-  изтеглете от ТУК
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net

Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане до: 20.06.2017 г.

Юробанк България АД,
IBAN: BG72BPBI79421079501605,    BIС: BPBIBGSF
КНОБ – РК София-град и София-област
Задължителен текст в платежното нареждане: Квалификационен семинар на 24.06.2017 г.
ВНИМАНИЕ:
За повече информация: тел: 02/ 986 47 16, 0884 440 990  – Райна Бойдева, техн. секретар на РК София-град и София-област.

This entry was posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари. Bookmark the permalink.