Квалификационен семинар на 16.12.2016

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ
ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:
“Индентификация на нематериалните активи в търговските предприятия   за целите на оценителската практика”

Лектори:
Инж. ВЕСЕЛ ПЕНДИЧЕВ е дипломиран патентен специалист, национален и европейски патентен представител, вещо лице в Съдебната система, НАП и АВ. Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения” и на „Активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти паметници на културата”. Хоноруван преподавател в УНСС. Член на УМС на КНОБ.
Инж. МАРИЯ ЯНАКИЕВА-ЗЛАТАРЕВА е дипломиран патентен специалист, представител по индустриална собственост в България, професионален представител пред Европейското патентно ведомство и професионален представител пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и промишлен дизайн).  Независим оценител с дългогодишна практика на „Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения”. Лектор по „Защита и оценяване на интелектуалната собственост” в Технически университет – София.
Програмата с кратка анотация изтеглете от ТУК.

Дата:   16.12.2016 г. (петък) от 9.00 часа. Регистрация на участниците от 8.30 часа.
Място:  Федерация НТС, София, ул. „Георги С. Раковски“ 108, ет.2
Цена за участие:
- за участници, членове на КНОБ, крайна цена     80,00 лева,
- за други участници, крайна цена с ДДС             160,00 лева.

Цената включва материали от квалификационния семинар, обяд и две кафе-паузи.
На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.
Брой на участниците в Квалификационния семинар: максимален брой 40.
Регистрация за участие:   Регистрационна  карта  изтеглете от ТУК.
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net

Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане до: 13.12.2016 г.

Юробанк България ад,
IBAN: BG72BPBI79421079501605,    BIС: BPBIBGSF
КНОБ – РК София-град и София-област
Задължителен текст в платежното нареждане: Квалификационен семинар на 16.12.2016 г.
ВНИМАНИЕ:
За повече информация: тел: 02/ 986 47 16, 0884 440 990  – Райна Бойдева, техн. секретар на          РК София-град и София-област.

This entry was posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари. Bookmark the permalink.