Относно изпити за оценителска правоспособност

Уважаеми колеги,
Информация за обучителните курсове и датите за провеждане на изпитите за придобиване на оценителска правоспособност можете да намерите на сайта на Камарата на независимите оценители в България:  http://public.ciab-bg.com
Съвет на РК София-град и София-област

This entry was posted in Актуално. Bookmark the permalink.