Квалификационен семинар

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ПОРАДИ ПРОЯВЕНИЯ ИНТЕРЕС
ОТНОВО  ПРЕДЛАГАМЕ  НА  ВАШЕТО  ВНИМАНИЕ
НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:
“ЕКСЕЛ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ”
ЛЕКТОР: д-р НИГОХОС КАНАРЯН
Покана с подробна програма – ТУК
Резюме на темата на семинара – ТУК
Дата:    28.05.2016г. (събота) от 9.00 часа
Място:  Федерация на научно-техническите съюзи в България
София, ул. Г.С. Раковски № 108, ет 2, зала №2
Цена за участие:
- за участници, членове на КНОБ, крайна цена   96,00 лева,
- за други участници, крайна цена с ДДС             196,00 лева.
Цената включва материали за семинара, обяд и две кафе-паузи.
На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО
Брой на участниците в семинара: максимален брой до 40
Регистрация за участие:  с Регистрационна  карта –  ТУК
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net
Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане до:  20.05.2016г.
ВНИМАНИЕ:
За повече информация:
Тел: 02/ 986 47 16, 0884 440 990  Райна Бойдева,
тех. секретар на РК София-град и София-област.

This entry was posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари. Bookmark the permalink.