БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

26-ТА БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе на 22-24.09.2016 г.   в гр. Гданск, Полша.
Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ, има удоволствието да ви покани да вземете участие в подбора на тема и презентатор – член на РК София-град и София-област, който да представи Регионалната колегията на 26-та Балтийска оценителска конференция.
Във връзка с това ви информираме, че онези членове на РК София-град и София-област, които проявяват интерес към мероприятието могат да представят тема, кратко резюме по нея и CV в срок до 18.04.2016 г. на имейлите на Регионалната колегия: src.ciab@geobiz.net  или  ciab.sofia@gmail.com
Задължителни условия:
1.Предложенията за теми, кратките резюмета и СV на презентатора следва да бъдат представени на български и английски език.
2.Обем на резюмето : 500-1000 думи или максимум 2 страници стандартен текст.
3.Официален език на конференцията – английски.
Конференцията е насочена към теми, въпроси и новости в областта на оценка на недвижими имоти, както и методологически аспекти в областта на оценката на различни активи. В конференцията могат да вземат участие всички оценители, които имат интерес към поставените теми на конференцията. Формата на участие e чрез презентация на тема реферираща към темата на конференцията. Всяка година, организационния комитет на конференцията съгласува и утвърждава тема и модули в които могат да вземат участие оценители от всички страни.
Темите на конференцията са разделени в три модула, а именно:
Модул 1: Какво е пазарна стойност? (дефиниция, интерпретация, най-добра и полезна употреба заедно с желана /пожелателна/ стойност );
Модул 2: Случаи на устойчива стойност (ипотечна заемна стойност, надеждна стойност, приложима методология);
Модул 3: Въздействие на зелените сгради и притежаването на енергиен сертификат върху стойността на имота. Оценка и финансова приложимост при устойчивото развитие на имотите. Оценка на активи притежавани от енергийни компании и влияние на възобновяваните енергийни източници върху стойността.
ВАЖНО!!!
От изпратените от Вас материали ще бъде избрана една тема за представяне на Балтийската конференция, като разходите по пътуването – такса за участие в конференцията и самолетните билети на презентатора за участието в конференцията ще бъдат поети от РК София-град и София-област. Разходите по престоя – нощувки и други разходи, както и обявената екскурзия са за сметка на избрания презентатор.

След преглед на представените теми и резюмета, участниците ще бъдат поканени на кратко съгласуване. От всички представени резюмета, ще бъде излъчен един от кандидатите, който ще представи Регионалната колегия на събитието.
ВАЖНИ ДАТИ:
Приемане  на теми, резюмета и CV  –  05-18.04.2016 г.
Интервюта с участниците  –  18-21.04.2016 г.
Избор на представител на РК София-град и София-област  на Балтийската оценителска конференция  –  22-28.04 2016 г.
Регистрация на избрания представител  –  28-31.04.2014 г. (посоченият от организаторите на конференцията краен срок)
Програмата за Балтийската оценителска конференция e ТУК

ОТ СЪВЕТА НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

This entry was posted in Актуално, Конференции, Международни, Обяви. Bookmark the permalink.