КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ
ПРЕДЛАГАТ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:
“ЕКСЕЛ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ”

ЛЕКТОР: д-р НИГОХОС КАНАРЯН
Покана с подробна програма може да изтеглите ТУК
Резюме на темата на семинара може да изтеглите ТУК

Дата:    27.02.2016г. (събота) от 9.00 часа
Място:  Федерация на научно-техническите съюзи в България
София, ул. Г.С. Раковски № 108, ет 2, зала №2
Цена за участие:
- за участници, членове на КНОБ, крайна цена   96,00 лева,
- за други участници, крайна цена с ДДС             196,00 лева.
Цената включва материали за семинара, обяд и две кафе-паузи.

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО

Брой на участниците в семинара: максимален брой до 40

Регистрация за участие:  с Регистрационна  карта – изтеглете от ТУК
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net
Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане до: 22.02.2016г.

ВНИМАНИЕ:
За повече информация:
Тел: 02/ 986 47 16, 0884 440 990  Райна Бойдева,
тех. секретар на РК София-град и София-област.

This entry was posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари. Bookmark the permalink.