Отменяне на изпит по “ПИГТ”

С решение на УС на КНОБ се отменя обявения изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Поземлени имоти в горски територии”, който трябваше да се проведе на 31 октомври 2015 г. /събота/ в гр. София, поради липса на достатъчно кандидати.
По решение на УС на КНОБ продължава записването на желаещи да положат изпит по „Поземлени имоти в горски територии”,
Новата дата за провеждане на изпита по „Оценка на поземлени имоти в горски територии” ще бъде обявена веднага след като се съберат минимум 20 кандидати. Изпитът ще бъде проведен в град София.
Мястото и часът на провеждане на изпита ще бъдат обявени допълнително.
За повече информация следете на сайта на КНОБ: www.ciab-bg.com

This entry was posted in Актуално, Обяви. Bookmark the permalink.