За отчетите-2014

Напомняне, за тези които не са предали  отчетите си за 2014 г.
Уважаеми  колеги,
Срокът за предаване на отчетите на Независимия оценител за 2014 г. в оригинал в офиса на КНОБ, е 30.06.2015
За ваше улеснение публикуваме  бланка – образец на отчета ТУК
Част  от Правилата за отчет на независимият оценител гласят:
Чл. 6. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗНО независимият оценител се заличава от Регистъра на независимите оценители при неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 2 от ЗНО.
Моля тези, които не са успели да подадат отчетите си, да го направят до определения срок.

This entry was posted in Актуално, Други, Информация. Bookmark the permalink.