Литература

EUROPEAN VALUATION STANDARDS – Европейски стандарти за оценяване

Публикуваме брошурата на Европейската група  на оценителските асоциации – The European Group of Valuers’ Associations – TEGoVA.

tegova logo

Шестото издание – 2009 г., публикувано в сайта на TEGoVA, може да видите и изтеглите ТУК