Съвет на Регионалната колегия и Контрольор

Председател: Татяна Иванова Илева
e-mail: bisko@einet.bg , телефон:  0888 455 845

Членове на Съвета на Регионалната Колегия:

Георги Владимиров Георгиев – Връзки с институциите и обществена дейност
e-mail:  vj2002@abv.bg , телефон: 0887386556

 Даниела Петрова Георгиева Нормативна уредба
e-mail: d_georgieva1@abv.bg , телефон: 0889228499

Красимира Георгиева Башева – Обучение и професионална квалификация
e-mail: krasi_basheva@yahoo.com , телефон: 0888372996

Мария Атанасова Райковска – Международно сътрудничество
e-mail: raykovska@geobiz.net , телефон: 0882 414 057

Нели Иванова Недялкова – Административна дейност, бюджет и финанси
e-mail: nelita@abv.bg ,  телефон:  0898205504

 Пламен Иванов Данаилов – Стандарти и методология на оценяването
e-mail: danailov@financeconsult.bg , телефон: 0885884474

Божидар Георгиев Кънев – Контрольор на Регионална колегия
e-mail: bokan41@gmail.com   и  ssserb01@gmail.com, телефон: 0898613635