Category Archives: Международни

международни

БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

27-ТА БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе на 24-26.05.2017 г. в гр. Осло, Норвегия. Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ в изпълнение на Програмата за дейността си през 2017 година, има удоволствието да ви покани да вземете участие в … Continue reading

Posted in Актуално, Конференции, Международни, Обяви | Comments Off

Представителен квалификационен семинар

Уважаеми колеги, УС на КНОБ ОБЯВЯВА провеждане на представителен квалификационен семинар от г-н Grzesik, Президент на TEGoVA, който ще се състои в гр. София на 28 юни 2016 г. Записване за участие може да се осъществи в срок до 17.06.2016 г. вкл. … Continue reading

Posted in Актуално, Международни, Семинари | Comments Off

Международни събития през май, 2016

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Съветът на РК София-град и София-област има удоволствието да ви покани на три международни събития на Оценителски организации през месец май, 2016 г.

Posted in Актуално, Международни | Comments Off

БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

26-ТА БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе на 22-24.09.2016 г.   в гр. Гданск, Полша. Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ, има удоволствието да ви покани да вземете участие в подбора на тема и презентатор – член на РК София-град … Continue reading

Posted in Актуално, Конференции, Международни, Обяви | Comments Off

Първа Балканска конференция

Уважаеми дами и господа, имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Първа Балканска конференция на тема : „Добрите оценителски практики”

Posted in Актуално, Конференции, Международни | Comments Off

Международна конференция в Солун

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ със съдействието на туристическа агенция МОНДЕЛ ТРАВЪЛ ОРГАНИЗИРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ

Posted in Актуално, Конференции, Международни | Comments Off

СЕМИНАР в Румъния

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР в Румъния на тема:

Posted in Архив, Международни, Семинари | Comments Off

СЕМИНАР НА ТЕМА: РУМЪНСКИЯТ ОПИТ…

РК СОФИЯ КЪМ КНОБ ВИ КАНИ НА СЕМИНАР НА ТЕМА: РУМЪНСКИЯТ ОПИТ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Posted in Архив, Международни, Семинари | Comments Off

Международен семинар в Гърция- 27-29 септември 2013

КНОБ РК-СОФИЯ със съдействието на

Posted in Архив, Международни, Семинари | Comments Off

11.04.2013 – международен семинар

Във връзка с организирането на семинар на тема “Международни стандарти за оценяване” с лектори г-н Франк Болман

Posted in Архив, Международни, Семинари | Comments Off