Category Archives: Квалификация

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: “АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ В ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА”

Posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари | Comments Off

Квалификационен семинар на 16.12.2016

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: “Индентификация на нематериалните активи в търговските предприятия   за целите на оценителската практика”

Posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари | Comments Off

Квалификационен семинар на 26.11.2016.

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: “ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОЦЕНКА НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА EXCEL. ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА ПРИ ОЦЕНКА НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ”

Posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари | Comments Off

Квалификационен семинар на 19.11.2016

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: РАБОТИЛНИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-ДОБРА И НАЙ-ПЪЛНОЦЕННА УПОТРЕБА.

Posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари | Comments Off

Квалификационен семинар

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПОРАДИ ПРОЯВЕНИЯ ИНТЕРЕС ОТНОВО  ПРЕДЛАГАМЕ  НА  ВАШЕТО  ВНИМАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: “ЕКСЕЛ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ” ЛЕКТОР: д-р НИГОХОС КАНАРЯН

Posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари | Comments Off

ВТОРИ WORKSHOP

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ВТОРИ WORKSHOP НА ТЕМА: „ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ В ЕТАП НА ИЗГРАЖДАНЕ СЪГЛАСНО МСО 233” МОДЕРАТОРИ: инж. Георги Георгиев, инж. Светозар Атанасов Поканата, Резюме по темата на WORKSHOP … Continue reading

Posted in Актуално, Квалификация, Курсове | Comments Off

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ ПРЕДЛАГАТ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: “ЕКСЕЛ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ”

Posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари | Comments Off

КРЪГЛА МАСА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ

СЪВЕТЪТ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ КРЪГЛА МАСА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ НА ТЕМА: “ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВОСПОСОБНОСТИТЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, КАТО ВЪЗМОЖНОСТ И ЗА ДРУГА РЕАЛИЗАЦИЯ”

Posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари | Comments Off