Category Archives: Конференции

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ ОРГАНИЗИРА ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ Записване за участие до 27 юни 17 г. вкл.

Posted in Актуално, Конференции | Comments Off

БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

27-ТА БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе на 24-26.05.2017 г. в гр. Осло, Норвегия. Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ в изпълнение на Програмата за дейността си през 2017 година, има удоволствието да ви покани да вземете участие в … Continue reading

Posted in Актуално, Конференции, Международни, Обяви | Comments Off

БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

26-ТА БАЛТИЙСКА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе на 22-24.09.2016 г.   в гр. Гданск, Полша. Регионална колегия София-град и София-област към КНОБ, има удоволствието да ви покани да вземете участие в подбора на тема и презентатор – член на РК София-град … Continue reading

Posted in Актуално, Конференции, Международни, Обяви | Comments Off

Първа Балканска конференция

Уважаеми дами и господа, имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Първа Балканска конференция на тема : „Добрите оценителски практики”

Posted in Актуално, Конференции, Международни | Comments Off

Международна конференция в Солун

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ със съдействието на туристическа агенция МОНДЕЛ ТРАВЪЛ ОРГАНИЗИРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ

Posted in Актуално, Конференции, Международни | Comments Off