Обръщение Татяна Илева

Уважаеми колеги,

Информирам Ви за причините, поради които се правят опити да бъдете привлечени за участие в незаконно свиканото Мандатно общо събрание на 16.12.2017 г.,
за предсрочно прекратяване мандата на законно избраните Съвет и Контрольор на РК София-град и София-област.

Прилагам обръщенията си до Вас.

Обръщение 1        Обръщение 2

С уважение,

Татяна Илева

This entry was posted in Актуално. Bookmark the permalink.