ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ,

ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ

ОРГАНИЗИРА

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
Записване за участие до 27 юни 17 г. вкл.

П О К А Н А
за участие в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на независимите оценители, с международно участие
„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА“
на 01 юли 2017 г. гр. Бургас, Република България
Камарата на независимите оценители в България, по решение на УС на КНОБ чрез Регионална колегия Бургас, Сливен, Ямбол има удоволствието да Ви покани да участвате в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители в България, която ще се проведе на 01 юли 2017 г. в гр. Бургас, Конферентна зала хотел “Приморец”.
Традиционните цели на конференцията са да бъдат представени доклади от водещи специалисти в областта на оценяването, правни аспекти и популяризиране на добрите практики.
Презентираните доклади ще бъдат публикувани в Сборник „Актуални въпроси на оценителската практика“, представени на български и английски език, който сборник е трети поред. Сборниците от тези конференции са част от библиотечните каталози на Народна Библиотека Св.Св. Кирил и Методий. Всеки от участниците получава по един сборник и удостоверение за участието си.
Такса за участие:
-       за членове на КНОБ – крайна цена 100 /сто/ лева;
-       за други участници – 300 /триста/ лева с вкл. ДДС.
Докладчиците на Конференцията не заплащат такса за участие.
За КНОБ ще бъде чест Вашето участие в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА KОНФЕРЕНЦИЯ
на независимите оценители.

Приложения:
Теми на докладите с представени лектори ТУК
Заявка за участие  ТУК
Дневен ред на провеждане – ще бъде публикуван по-късно.
Банкова сметка:
Юробанк България АД,
IBAN: BG88BPBI79421079501608,    BIС: BPBIBGSF
КНОБ – РК Бургас, Сливен и Ямбол
За контакти: Валентин Радев – Председател на РК – Бургас, Сливен и Ямбол
Teлефон: 0889897459
Ел. пощи:
office@ciab-burgas.com
office@ciab-bg.com

This entry was posted in Актуално, Конференции. Bookmark the permalink.