Доклад от участие в 26 Балтийска Оценителска Конференция, септември 2016 г.

Уважаеми колеги,
В изпълнение на Решенията на ОС на РК София-град и София-област, състояло се на 26.03.2016 г., ви представяме: Доклада /презентацията- част 1част 2част 3   и  Отчета на Георги Георгиев и Светослав Атанасов, във връзка с участието им в 26та Балтийска Оценителска Конференция, 23-26 септември 2016 г. в Гданск – Полша.

Съвет на РК София-град и София-област

This entry was posted in Актуално. Bookmark the permalink.