Покана за участие във Втора Национална Конференция

Уважаеми колеги,
Камара на независимите оценители в България чрез Регионална колегия Русе има честта да Ви покани за участие във Втората Национална Конференция на независимите оценители в България на тема: “Актуални въпроси на оценителската практика”.

Конференцията ще се състои на 10 декември 2016 год. в хотел „Рига” гр. Русе.

Място на провеждане:  хотел „Рига” – гр. Русе.
Такса за участие във Втората Национална Конференция:
Крайна цена: 80 /осемдесет/ лв. за участие на член на КНОБ.
Крайна цена: 180 /сто и осемдесет/ лв. с ДДС за участие на нечленове на КНОБ.
Краен срок за заплащане и регистрация: 05.12.2016 г. вкл.

Повече информация може да намерите на сайта на КНОБ: www.ciab-bg.com

СЪВЕТ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

This entry was posted in Актуално. Bookmark the permalink.