Квалификационен семинар на 26.11.2016.

РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:
“ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОЦЕНКА НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА EXCEL. ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА ПРИ ОЦЕНКА НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ”Лектор: инж. Соня Йочева
Соня Йочева е машинен инженер и магистър по бизнес финанси.
Оценител от 1992–1996 г. на:
машини и съоръжения;
търговски предприятия и вземания;
финансови активи и финансови институции.
Дългогодишен лектор по Оценка на машини и съоръжения и Оценка на търговски предприятия и вземания. Работила като главен експерт в Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол  –  консултант и проверител в областта на оценките, финансите и инвестиционните проекти. Понастоящем главен експерт в Министерство на икономиката.
Поканата и Програмата изтеглете  ТУК

Дата:   26.11.2016 г. (събота) от 9.00 часа
Място:  Федерация НТС, София, ул. „Георги С. Раковски“ 108, ет.2
Цена за участие:
- за участници, членове на КНОБ, крайна цена   100,00 лева,
- за други участници, крайна цена с ДДС             240,00 лева.
Цената включва материали от квалификационния семинар, обяд и две кафе-паузи.
На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.
Брой на участниците в Квалификационния семинар: максимален брой 40.
Регистрация за участие:  с  Регистрационна  карта  изтеглете  ТУК
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net
Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане до: 22.11.2016 г.
Юробанк България ад,
IBAN: BG72BPBI79421079501605,    BIС: BPBIBGSF
КНОБ – РК София-град и София-област
Задължителен текст в платежното нареждане: Квалификационен семинар на 26.11.2016 г.
ВНИМАНИЕ:
За повече информация:
Тел: 02/ 986 47 16, 0884 440 990  Райна Бойдева,
техн. секретар на РК София-град и София-област.

This entry was posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари. Bookmark the permalink.