Квалификационен семинар на 19.11.2016

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ
ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:
РАБОТИЛНИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-ДОБРА И НАЙ-ПЪЛНОЦЕННА УПОТРЕБА.
ФАСИЛИТАТОРИ: Георги Георгиев, Светозар Атанасов, Петя Христова
Поканата изтеглете ТУК
Програмата изтеглете ТУК
Дата:   19.11.2016 г. (събота) от 9.00 часа
Място:  Федерация НТС, София, ул. „Георги С. Раковски“ 108, ет.2
Цена за участие:
- за участници, членове на КНОБ, крайна цена   100 лева,
- за други участници, крайна цена с ДДС             240 лева.
Цената включва материали от квалификационния семинар, обяд и две кафе-паузи.
На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.
Брой на участниците в Квалификационния семинар: максимален брой 40.
Регистрация за участие:  с  Регистрационна  карта  изтеглете ТУК
Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net
Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане до 14.11.2016 г.
ВНИМАНИЕ:
За повече информация:
Тел: 02/ 986 47 16, 0884 440 990  Райна Бойдева,
техн. секретар на РК София-град и София-област.

This entry was posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари. Bookmark the permalink.