ВАЖНО!

Уважаеми  колеги,
1. ОТНОВО НАПОМНЯМЕ, ЗА ТЕЗИ КОИТО НЕ СА ПРЕДАЛИ  ОТЧЕТИТЕ СИ ЗА 2015 ГОДИНА
От днес 27.06.2016 г. до крайния срок за предаване на отчетите на независимите оценител за 2015 г. остават  четири дни.  На основание чл. 10, ал. 2 от ЗНО отчета се предава в оригинал в Централния офис на КНОБ, до 30.06.2016 г.,включително.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗНО независимият оценител се заличава от Регистъра на независимите оценители при неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 2 от ЗНО.
За ваше улеснение изпращам като прикачен файл  бланка – образец на отчета., която можете да изтеглите ТУК.

2. НА 22.06.2016 Г. ЦО НА КНОБ ПУБЛИКУВА НА САЙТА СИ КОНСПЕКТИТЕ ЗА ПРЕДСТОЯШИТЕ ИЗПИТИ  ПО: Оценка на права за интелектуална и индустриялна собственост /ПИИС/, Оценка на търговски предприятия и вземания /ТПВ/, Оценка на недвижими имоти /НИ/  и Оценка на машини и съоръжения /МС/.
Изпитите ще се проведат: „ПИИС” на 30 юли 2016 г. /събота/, „ТПВ” на 27 август 2016 г. /събота/, „НИ” на 24 септември 2016 г. /събота/ и на „МС”. 29 октомври 2016 г. /събота/.
Актуална информация, както и всички актуални конспекти, са публикувани за всяка оценителска правоспособност към съответната обява от 08.02.2016 г. на сайта на КНОБ  http://public.ciab-bg.com/.

От Съвета на РК София-град и София-област

This entry was posted in Актуално. Bookmark the permalink.