КРЪГЛА МАСА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ

СЪВЕТЪТ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ
ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
КРЪГЛА МАСА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ НА ТЕМА:

“ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВОСПОСОБНОСТИТЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, КАТО ВЪЗМОЖНОСТ И ЗА ДРУГА РЕАЛИЗАЦИЯ”

ПРЕЗЕНТАТОРИ ПО ТЕМАТА:
д-р хонорис кауза проф. д.ик.н. Иван Душанов
маг.ик. Божидар Кънев

Покана с подробна програма може да изтеглите   ТУК

Дата:    30.01.2016 год. (събота) от 9.30 часа
Място:  Федерация на научно-техническите съюзи в България
София, ул. Г.С. Раковски № 108, ет 2, зала №2

Цена за участие:
- за участници, членове на КНОБ, крайна цена   25,00 лева
- за други участници, крайна цена, с ДДС           60,00 лева
Цената включва материали за конференцията и кафе-пауза.

Брой на участниците в кръглата маса: максимален брой до 40
Регистрация за участие:  с Регистрационна  карта – изтеглeте  oт  ТУК

Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net

Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане до: 22.01.2016 г.

ВНИМАНИЕ:
Желаещите да посетят кръглата маса могат да направят справки на:
Тел: 02/ 986 47 16, 0884 440 990  Райна Бойдева, тех. секретар на РК София град и София област.

This entry was posted in Актуално, Квалификация, Курсове, Семинари. Bookmark the permalink.