Workshop за квалификация на оценителите

Workshop за квалификация на оценителите с практическа насоченост на тема:
„ПРИЛОЖНИ ОЦЕНКИ НА ЛЕТНИ ВАКАНЦИОННИ ХОТЕЛИ“   се предлага на вашето внимание от РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ, към КНОБ

Цел: да се представят конкретни подходи за оценка на ваканционни хотели в условията на симулация на реална ситуация на оценка на подобен обект.

Събитието ще се проведе в конкретния обект на оценка, ще бъдат предоставени документи и възможност за контакт с мениджмънта на обекта, от който ще може да се събере нужната информация. Ще бъдат предоставени форми за оценка на подобни обекти по различните подходи на оценка.
Участниците ще бъдат разделени на екипи, които самостоятелно на база получената информация, предоставените материали и изводите направени по време на презентацията, позовавайки се на опита си и новата информация ще имат възможност в реална обстановка да изготвят доклад за оценка на конкретен обект. На финала резултатите ще бъдат обсъдени.
Желателно  e всички участници да носят лаптопи със заредени батерии.

МОДЕРАТОР: инж.Георги Георгиев

Георги Георгиев, инженер конструктор със специализация „Управление на земи и имоти”. Сертифициран оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания. 6 години управител на консултантска фирма в областта на проектирането , управлението и оценката на инвестиционни проекти.
От 2010 г. проверяващ оценител в две от големите банки в България.
Лектор в обучителни и квалификационни курсове и семинари, организирани от РК София-град и София-област.

Подробна програма може да изтеглите от ТУК.

Дата:    25 – 27.09.2015 год. (петък, събота и неделя)
Място:  Хотелски комплекс „Rose Village”, к.к. Слънчев бряг

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

Такса за участие:    196 лв. с ДДС – за външни участници
80 лв. – за членове на КНОБ

Цената включва: лекционни и работни материали, кафе-паузи и лек обяд.
Брой на участниците в семинара: минимум 20, максимум 30

На участниците в семинара е осигурено:

  • пакет включващ 2 нощувки, 2 закуски на обща стойност 56 лв. на  участник при двойно настаняване и 70 лв. на  участник при единично настаняване и 2  вечери на обща стойност 38 лв.
  • организиран превоз с автобус – София-Слънчев бряг-София, на стойност 75 лв. на  участник

Регистрация за участие:  с Регистрационна  карта – може да се  изтегли от ТУК.

Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net

Краен срок за подаване на Регистрационна карта придружена с платежно нареждане за внесена обща сума
/такса семинар, хотелски пакет и транспорт
(365 лв. – за външни участници и 249 лв. – за членове на КНОБ) до: 18.09.2015 г.

Плащане (по банков път):
Юробанк България ад,
IBAN: BG72BPBI79421079501605,    BIС: BPBIBGSF
КНОБ – Регионална колегия София-град и София-област
Основание за плащане: Такса семинар на 26-27.09.2015  г.
……………………………………………………………………………………………………………………
Име, Презиме, фамилия

ВНИМАНИЕ:
Желаещите да посетят семинара могат да направят справка на телефоните на офиса:
02/ 986 47 16, 0884 440 990 и на e-mail: src.ciab@geobiz.net -  Райна Бойдева –  технически секретар.

This entry was posted in Актуално, Други, Семинари. Bookmark the permalink.