Квалификационен семинар-дискусия: Оценка на вземанията за целите на апорта

Уважаеми дами и господа,
имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в
квалификационен семинар – дискусия на тема:
ОЦЕНКА НА ВЗЕМАНИЯТА ЗА ЦЕЛИТЕ НА АПОРТА

Организатори на семинара са:

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

СЪВМЕСТНО С:

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ  НА
УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ – СЧЕТОВОДИТЕЛИ

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Вижте тук : Покана и Регистрационна карта.

Моля да потвърдите Вашето участие не по-късно от 23.04.2015 г. (четвъртък), като изпратите попълнена регистрационна карта и данни от платежното нареждане за внесена такса за участие в размер на e-mail: src.ciab@geobiz.net:
Плащане (по банков път):
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG72BPBI79421079501605
Титуляр:  КНОБ – Регионална колегия София-град и София-област

С уважение: Съвет на Регионална колегия София-град и София-област.

За допълнителни въпроси оставаме на разположение.
София 1000, пл.”Славейков” № 6, ет. 2,  офис 13
тел: 02/ 986 47 16, 0884 440 990,
e-mail: src.ciab@geobiz.net, www.ciab-sofia.com
Райна Бойдева-технически секретар

This entry was posted in Актуално, Дискусии, Семинари. Bookmark the permalink.