Програма

ПРОГРАМА
за дейността на РК София-град и област към КНОБ през  2017 г.
приета на ОС на 08.04.2017 – Вижте ТУК

ПРОГРАМА
за дейността на РК София-град и област към КНОБ през  2016 г.
приета на ОС на 26.03.2016 – Вижте ТУК

ПРОГРАМА
за дейността на РК София-град и област към КНОБ през  2015 г.
приета на ОС на 13.03.2015 – Вижте ТУК

ПРОГРАМА
за дейността на РК София-град и област към КНОБ през  2014 г.
приета на ОС на 29.03.2014 – Вижте ТУК

ПРОГРАМА
за дейността на РК София-град и област към КНОБ през  2013 г.
приета на ОС на 12.04.2013 – Вижте ТУК

ПРОГРАМА
за дейността на РК София-град и област към КНОБ през  2012 г.
приета на ОС на 19.05.2012 – Вижте ТУК

ПРОГРАМА
за дейността на РК София-град и област към КНОБ през  2011 г.
приета на ОС на 30.04.2011 – Вижте ТУК