Връзки-Препратки

Полезни сайтове:

Камара на Независимите Оценители в България

tegova logo

Европейската група  на оценителските асоциации – The European Group of Valuers’ Associations – TEGoVA

IVSCInternational Valuation Standards Council (IVSC)

 

 


 

Часът в София: