Работни групи към Съвета на Регионалната колегия

Нормативна уредба:
- Петър Савов – председател
- Александрета Върбанчовска
- Антоанела Цукева
Обучение и професионална квалификация:
- Еленka Бончева – председател
- Галина Йорданова
- Росица Чонкова
Стандарти и методология на оценяването:
- Кристина Найденова
- Николинка Радулова
- Райна Бойдева
- Юли Антов
Международна дейност:
- Владимир Игнатов– председател
- Светозар Атанасов
Връзки с институциите и обществена дейност
- Ванина Вецина – председател
- Миглена Николова
- Радостин Сърандев
- Татяна Праскова
Административна дейност, бюджет и финанси
- Роза Маринова
- Йорданка Велинова